Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Obdukcja

to badanie sądowo-lekarskie polegające na:

błąd lekarski  opisie obrażeń ciała oraz

opinia sądowo-lekarska  określeniu mechanizmu ich powstania z ustaleniem stopnia ciężkości uszczerbku na zdrowiu.

 

Koszt badania wynosi 80 zł.

 

błąd lekarski  Do przeprowadzenia badania konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numer PESEL.

błąd lekarski  Badanie można przeprowadzić w dowolnym czasie od urazu do momentu, gdy widoczne są obrażenia na ciele lub gdy obrażenia zostały odnotowane w dokumentacji medycznej.

błąd lekarski  Jeżeli osoba pokrzywdzona korzystała wcześniej z pomocy medycznej (diagnostyka w szpitalu, konsultacje stomatologiczne itp.) należy przedstawić również dokumentację medyczną.

Obdukcja
- opis obrażeń ciała i określenie mechanizmu ich powstania oraz ustalenie stopnia uszcerbku na zdrowiu.
 
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski