Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu

W większości przypadków konieczne jest osobiste przeprowadzenie badania osoby poszkodowanej oraz zapoznanie się z całością dokumentacji medycznej. Opinia może być wydana, gdy został zakończony proces diagnostyki i leczenia. Koszt opinii to około 500 zł.

 

Uszczerbek na zdrowiu jest skutkiem zdrowotnym dotyczącym zmian czynnościowych i anatomicznych. W myśl przepisów kodeksu karnego wyróżniamy:

błąd lekarski  ciężki,

opinia sądowo-lekarska  średni oraz

kwalifikacja prawna obrażeń ciała  lekki uszczerbek na zdrowiu.

 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

w ujęciu kodeksowym to pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, inne ciężkie kalectwo, ciężka choroba nieuleczalna, ciężka choroba długotrwała, choroba realnie zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita trwała niezdolność do pracy w zawodzie, znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 

Średni uszczerbek na zdrowiu

to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia inny niż określony dla ciężkiego uszczerbku na zdrowiu trwający dłużej niż siedem dni.

 

Lekki uszczerbek na zdrowiu

to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

 

Kwalifikacja uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni

Kwalifikacja powyżej 7 dni powoduje ściganie przestępstwa w trybie publicznoskargowym, co oznacza, że postępowanie przygotowawcze i postawienie zarzutów leży w gestii prokuratora.

 

Kwalifikacja uszczerbku na zdrowiu poniżej 7 dni

Kwalifikacja poniżej 7 dni powoduje ściganie przestępstwa w trybie prywatnoskargowym, a osoba pokrzywdzona jest zmuszona do podjęcia czynności związanych z ustaleniem stanu faktycznego
i reprezentowania oskarżenia.

 

 

 
USZCZERBEK NA ZDROWIU:
- CIĘŻKI
- ŚREDNI
- LEKKI
KWALIFIKACJA USZCZERBKU NA ZDROWIU
 
 
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski