Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Kwalifikacja prawna obrażeń ciała

opiera się na art. 156, 157 oraz 217 kodeksu karnego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy:

błąd lekarski  ciężki,

 średni i

opinia sądowo-lekarska  lekki uszczerbek na zdrowiu oraz

odszkodowanie za błąd medyczny  naruszenie nietykalności cielesnej.

Kwalifikacja wpływa na tryb ścigania przestępstwa.

 

Na ustalenie czasu trwania uszczerbku na zdrowiu nie ma wpływu długość pobytu w szpitalu, czas niezdolności do pracy określony w druku ZUS ZLA, czy też okres utrzymywania się widocznych obrażeń powłok ciała.

 

Kwalifikacja uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni

Czytaj więcej...

 

Kwalifikacja uszczerbku na zdrowiu poniżej 7 dni

Czytaj więcej...

 

Obdukcja

Czytaj więcej...

 
  Kwalifikacja prawna
obrażeń ciała
Obdukcja
Uszczerbek na zdrowiu
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski