Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Zakres usług

 

W zakres naszego sądowo-lekarskiego działania wchodzą m. in.:

błąd lekarski  analizy i opinie medyczne dotyczące oceny prawidłowości postępowania medycznego, obejmujące wszelakie formy błędów medycznych (diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny) dotyczących leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego;

opinia sądowo-lekarska  ocena rzeczywistego uszczerbku na zdrowiu (wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy);

kwalifikacja prawna obrażeń ciała  kwalifikacja prawna obrażeń ciała tzw. obdukcja.

 

Sporządzamy pisma do organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji i podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub szkodę na osobie oraz towarzystw ubezpieczeniowych z pełną argumentacją medyczną.

 

Działamy na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz po przeprowadzeniu własnych ustaleń faktycznych, a także, jeżeli zachodzi taka konieczność, po osobistym zbadaniu osoby poszkodowanej.

 

 

 
 
analizy i opinie medyczne
ocena uszczerbku na zdrowiu
pisma do organów wymiaru sprawiedliwości
pisma do organów administracji
pisma do podmiotów odpowiedzialnych
pisma do towarzystw ubezpieczeniowych
argumentacja medyczna
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski