Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Lege Artis Medica - pomoc w uzyskaniu odszkodowań za błędy medyczne (lekarskie)

 

błąd lekarski  Lege Artis Medica świadczy usługi dla osób prywatnych, kancelarii adwokackich, towarzystw ubezpieczeniowych, organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji w sprawach będących przedmiotem opiniowania medycznego.

 

opinia sądowo-lekarska  Działamy na jasno określonych zasadach. Opinie wydajemy bezstronnie, opierając się na rzetelnej wiedzy medycznej. Informujemy klientów, jeżeli określony przypadek nie daje podstaw do uzyskania odszkodowania.

 

kwalifikacja prawna obrażeń ciała  Opłaty jakie pobieramy za nasze usługi są jasno określone i zależą od rodzaju i stopnia złożoności sprawy, a nie od kwoty którą uzyska osoba poszkodowana z związku z przyznanym odszkodowaniem.

 

 

NASI KLIENCI:
osoby prywante
kancelarie adwokackie
towarzystwa ubezpieczenoiwe
organywymiaru sprawiedliwości
organy administracji
 
BEZSTRONNE OPINIE
RZETELNA WIEDZA MEDYCZNA
JASNO OKREŚLONE OPŁATY
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski