Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, rehabilitacja, koszty pogrzebu? Za co można uzyskać pieniądze?

 

Za wszystkie działania, o których piszą firmy zajmujące się dochodzeniem i pozyskiwaniem wszelakich roszczeń w tym odszkodowań, zadośćuczynień m.in.:

błąd lekarski  uszkodzenia ciała i naruszenie ich funkcji;

opinia sądowo-lekarska  rozstrój zdrowia;

kwalifikacja prawna obrażeń ciała  koszty związane z utratą zarobków, zwiększonymi potrzebami życiowymi (m.in. konieczność dodatkowej opieki, koszty adaptacji pomieszczeń mieszkalnych, transportu);

odszkodowanie za błąd medyczny  koszty leczenia i rehabilitacji;

uszczerbek na zdrowiu  koszty pogrzebu.

 
KOSZTY WYNIKŁE Z POWODU USZKODZENIA CIAŁA LUB WYWOŁANIA ROZSTROJU ZDROWIA
 
KOSZTY LECZENIA
 
KOSZTY PRZYGOTOWANIA DO INNEGO ZAWODU
 
RENTA I RENTA TYMCZASOWA
 
ZADOŚĆUCZYNIENIE PIENIĘŻNE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ
 
KOSZTY POGRZEBU
 
RENTA ALIMENTACYJNA
 
ODSZKODOWANIE DLA NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RODZINY
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski