Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Błedy medyczne (lekarskie) - podstawy prawne

 

Odpowiedzialność karna w sprawach dotyczących błędów medycznych obejmuje:

błąd lekarski  nieumyślne spowodowanie śmierci,

błąd lekarski  spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,

błąd lekarski  naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,

błąd lekarski  narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

błąd lekarski  nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

 

Czytaj więcej...

 

Odpowiedzialność karna w sprawach dotyczących błędów medycznych obejmuje m.in. odpowiedzialność za :

błąd medyczny  szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym,

błąd medyczny  uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia,

błąd medyczny  utratę zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenie się potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

 

Odpowiedzialność cywilna opiera się na następujących przepisach kodeksu cywilnego:

Czytaj więcej...

NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI
 
SPOWODOWANIE CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
 
NARUSZENIE CZYNNOŚCI NARZĄDU CIAŁA
 
ROZSTRÓJ ZRDOWIA
 
NARAŻENIE NA BEZPOŚREDNIE NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA
 
NARAŻENIE NA BEZPOŚREDNIE NIEBEZPIECZEŃSTWO  CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
 
NIEUDZIELENIE POMOCY OSOBIE NARAŻONEJ NA  BEZPOŚREDNIE NIEBEZPIECZEŃSTWO  CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB UTRATY ŻYCIA
 
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski