Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Wskazówki praktyczne/cennik usług

 

Obdukcje

Koszt badania 80 zł.

Do przeprowadzenia badania konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numer PESEL. Badanie można przeprowadzić w dowolnym czasie od urazu do momentu, gdy widoczne są obrażenia na ciele lub gdy obrażenia zostały odnotowane w dokumentacji medycznej. Jeżeli osoba pokrzywdzona korzystała wcześniej z pomocy medycznej (diagnostyka w szpitalu, konsultacje stomatologiczne itp.) należy przedstawić również dokumentację medyczną.

 

Opinie sądowo-lekarskie dotyczące błędów medycznych

Jeżeli podejrzewacie Państwo, że staliście się ofiarą błędu medycznego wystarczy przesłać do nas dokumentację medyczną oraz opis sprawy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Placówki medyczne mają obowiązek wydania kserokopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Konieczne jest zapoznanie się z całością dokumentacji medycznej a nie tylko z kartami informacyjnymi czy zaświadczeniami lekarskimi. Przeprowadzamy bezpłatne konsultacje i w przypadkach, gdy są podstawy do ubiegania się o rekompensatę, możemy zaproponować przygotowanie pozaprocesowej opinii sądowo-lekarskiej.

Opinie takie są sporządzane przez zespół lekarzy specjalistów różnych dziedzin w zależności od przedmiotu sprawy.

Dokładne koszty wydania opinii są ustalane dopiero po zapoznaniu z dokumentacją medyczną (od 2000 zł).

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w prowadzeniu postępowania sądowego polecamy współpracujących prawników, którzy korzystając z naszych konsultacji i opinii przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują Państwa w postępowaniu przed sądem. Współpracujące kancelarie za wynagrodzenie przyjmują wcześniej ustalony procent od uzyskanego odszkodowania, a nasze usługi są już wliczone w te koszty.

 

Ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu

W większości przypadków konieczne jest osobiste przeprowadzenie badania osoby poszkodowanej oraz zapoznanie się z całością dokumentacji medycznej. Opinia może być wydana, gdy został zakończony proces diagnostyki i leczenia.

Koszt opinii to około 500 zł.

 

Podane ceny zawierają 23 % VAT.

 
Obdukcje
- koszt badania 80 zł
 
Opinie sądowo-lekarskie dotyczące błędów medycznych
- dokładne koszty wydania opinii są ustalane dopiero po zapoznaniu z dokumentacją medyczną
(od 2000 zł)
 
 Ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu
- koszt opinii to około 500 zł
 
 Podane ceny zawierają 23% VAT.
 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski