Lege Artis Medica - pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego

Lege Artis Medica

 

 Strona główna     Kim jesteśmy    Zakres usług    Oferta   Odszkodowania   Cennik   Kontakt
Kiedy masz wątpliwości
co do prawidłowości
działań medycznych
MY możemy wykazać
swoje doświadczenie
i profesjonalizm.

 

błąd lekarski  Podstawy prawne błąd lekarski

Czytaj więcej

 

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj więcej

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich

 

Jeżeli uważasz, że w trakcie procesu leczenia Ciebie lub osoby najbliższej doszło do popełnienia jakiegokolwiek błędu jesteśmy firmą, która pozwoli na ustalenie na jakim etapie doszło do nieprawidłowego działania, kto jest za to odpowiedzialny i o jaki rodzaj rekompensaty możesz się ubiegać.

 

JEŚLI ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYNIKU
POPEŁNIONEGO BŁĘDU LEKARSKIEGO (MEDYCZNEGO)
MOŻESZ DOCHODZIĆ SWOICH PRAW W ZAKRESIE ROSZCZENIA
CYWILNEGO, KARNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ.

 

błąd lekarski  Zakażenia szpitalne,

opinia sądowo-lekarska  pozostawienie narzędzi w polu operacyjnym,

kwalifikacja prawna obrażeń ciała  zwłoka w przeprowadzeniu badań diagnostycznych,

odszkodowanie za błąd medyczny  powikłania pooperacyjne,

uszczerbek na zdrowiu  odmowa wysłania zespołu ratownictwa medycznego,

to tylko niektóre z zagadnień będących przedmiotem naszego opiniowania.

 

Nasze artykuły:

 

Medycyna sądowa w służbie prawdy historycznej -

– z lekarzem medycyny, specjalistką z zakresu medycyny sądowej, Agatą Michalską, rozmawia Mateusz Rawicz.

 

Na tzw. Łączce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie trwa wydobywanie i identyfikacja szczątków żołnierzy podziemia niepodległościowego, pomordowanych przez władze komunistyczne w latach powojennych. Czy proces identyfikacji zwłok dla specjalisty z zakresu medycyny sądowej to trudna sprawa?

Czytaj więcej

 

 

Kto zapłaci za błędy lekarzy?

Rozmowa z Agatą Michalską, specjalistką medycyny sądowej.

Nie można tłumaczyć wszystkiego brakiem pieniędzy. Wiele z sytuacji bulwersujących opinię publiczną wynika z błędnej organizacji działań placówek zdrowotnych, czy też zwykłej niedbałości ich pracowników - mówi Agata Michalska, lekarz, specjalista medycyny sądowej.

Czytaj więcej

Wskazówki praktyczne

Czytaj więcej

 
Za co można uzyskać pieniądze?
- Za błąd lekarski: błąd w sztuce lub zaniedbanie ze strony lekarza lub personelu medycznego, które spowodowały utratę zdrowia lub życia

Czytaj więcej

 

Przeciwko komu można wystąpić?

Naszą specjalistyczną wiedzę
 i doświadczenie  możesz wykorzystać, aby skierować sprawę przeciwko m.in.:
- zakładom opieki zdrowotnej,
- lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną,
- stomatologom.
 

Co można uzyskać?

ODSZKODOWANIE
ZADOŚĆUCZYNIENIE
RENTĘ

 

 
opinia sądowo-lekarska    błąd medyczny    odszkodowanie za błąd medyczny    obdukcja
uszczerbek na zdrowiu        kwalifikacja prawna obrażeń ciała   błąd lekarski